تبلیغات
پزشکی تهران ورودی 91 گروه D
TUMS Medicine students, Group D
به نقل از آقای حبیبی:
گروه خانم دکتر ناصری که روز شنبه مواجهه بالینی در بیمارستان سینا دارند، اول باید داخل بیمارستان به ساختمون جدید شماره 13، بخش morning report بروند.
 گروه خانم دکتر نیک دوست هم به بخش catheterization laboratory
 
حتما ساعت 8صبح در بخش مربوطه حاضر باشید.
روپوش سفید و کارت دانشجویی ضروری است .
موفق باشید.
 
 


[ پنجشنبه 27 فروردین 1394 ] [ 09:34 ب.ظ ] [ فاطمه گل صورت پهلویانی ] [ نظرات ]