تبلیغات
پزشکی تهران ورودی 91 گروه D
TUMS Medicine students, Group D
روز سمپاد مبارک :)
نکوداشت مقام استاد ...
اخبار و دانلود (ترم ششم)
روز پدر ...
اخبار جزوات بیمارستان شریعتی (آپدیت خواهد شد.)
تسلیت ...
مواجهه بالینی شریعتی
انتخابات نمایندگی
سها ...
مواجهه بالینی ...
گروه بندی مواجهه بالینی ...
روز مادر ...
اخبار!
توضیحاتی راجع به دوره ی فیزیوپاتولوژی (به نقل از دفتر منتورینگ)
چند خبر ...
گروه بندی مواجهه بالینی
عکس و حدس...!
اعلام لیست اولیه انتخاب لاین فیزیوپات
عکس و حدس...!
انتخاب لاین (اصلاح شده)
شاید دوباره تو ...
تغییر نماینده (پست خداحافظی)
عکس و حدس...!
عکس دسته جمعی
راهنمای انتخاب بیمارستان (اصلاح شده)
عکس و حدس...!
تسلیت
غذای هفته بعد
راند دانشجویی اخلاق پزشکی
بعد از علوم پایه
همایش «این راه بینهایت»
عکس و حدس...!
دریافت کارت ورود به جلسه امتحان علوم پایه
مراسم فاطمیه
عکس و حدس...!
استفاده از کتابخانه مرکزی
عکس و حدس !
نمایش فیلم
عکس و حدس...!
عکس و حدس...!
کلاس های علوم پایه
کد دروس معارف
عکس و حدس...!
امتحان علوم پایه قطبی است نه کشوری!
جزوه علوم پایه (ویرایش شده)
علوم پایه ...
دروس معارف در ترم آینده
دروس ترم اول فیزیوپاتولوژی (مطب1)
TEDx TUMS
کلاسهای علوم پایه