تبلیغات
پزشکی تهران ورودی 91 گروه D
TUMS Medicine students, Group D

با توجه به آیین‌نامه آموزشی دوره پزشکی عمومی برنامه پزشکی 90 مصوب مشارکت کننده در بلوک‌های ادغام یافته بر اساس نمرات کسب شده در آزمون های بلوک‌های برگزار شده در هر سال تحصیلی محاسبه می‌شود و در صورت عدم شورای آموزش دانشگاه، عملکرد دانشجویان در هر یک از دیسیپلین‌های کسب حد نصاب لازم (50 درصد)، دانشجویان موظف به شرکت در آزمون‌های دیسیپلینی پایان سال تحصیلی هستند.

تاریخ آزمون‌های دیسیپلینی پایان سال تحصیلی 92-91 در بازه زمانی 13 مهر تا 15 مهر در نظر گرفته شده است.

  • آزمون بافت شناسی: 13 مهر
  • آزمون فیزیولوژی: 14 مهر
  • آزمون جنین شناسی: 15 مهر

در این چارچوب بر اساس آیین نامه آموزشی نمرات امتحان مجدد سلول و مولکول و بافت و تکوین و عملکرد در محاسبه حد نصاب دیسیپلینی ملاک خواهد بود.

مکان و ساعت آزمون های دیسیپلینی و همچنین اسامی دانشجویان مشمول متعاقبا اعلام خواهد شد.

 


طبقه بندی: آگهی‌های کلاس و دانشگاه
برچسب ها: امتحاندیسیپلینی
[ سه شنبه 12 شهریور 1392 ] [ 11:50 ق.ظ ] [ کسری هندی ] [ نظرات ]